O Lex Fortis

Zajmujemy się wszelkimi zdarzeniami, z tytułu których osobie poszkodowanej przysługuje należne odszkodowanie.

Do zdarzeń tych należą w szczególności:

wypadki komunikacyjne i drogowe (z udziałem kierowców, motocyklistów, pieszych, rowerzystów)
wypadki w pracy i w drodze do pracy
wypadki w rolnictwie
poślizgnięcia, potknięcia

błędy w sztuce
medycznej
zdarzenia związane ze zniszczeniem/uszkodzeniem mienia np. pożary, powodzie
Dowiedz się więcej